Medlemsavgift, betalingsfrist 13 November 2023

Nå er det tid for betale Medlemsavgift for 2023/2024 sesongen:

For hver familie må det være minimum ett barn/ungdom og ett voksent medlem.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimums kontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).

For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Kontingent betales direkte til konto nr. 3201 35 44394. innen 13. november 2023. Vi sender ikke ut faktura. Spørsmål? Kontakt kasserer Daniel daniel@bmsnilstveit.no

Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det vi si navn på ett/to barn + en voksen.

Kontingenten dekker øvinger, kostymer, sminke, kveldsmat og mat i forbindelse med lange øvinger for en sesong.

For støttemedlemmer er kontingenten satt til 100,- pr. medlem som betales inn på samme konto, husk å merke med hvilket navn kontingenten gjelder.