Saksliste til Årsmøtet

«Til Teateret Mitt sine medlemmer. Vedlagt saksliste til årsmøte 24. september.
  1. Årsmelding
  2. Regnskapsoversikt for inneværende styreår
  3. Budsjett for neste styreår
  4. Framlegging av handlingsplan
  5. Fastsettelse av medlemskontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
Årsmøtedokumenter sendes ut som mail/nyhetsbrev torsdag 24. september.(utsatt til uke 40)
For styret Teateret Mitt
Svein Ragnhildstveit.»

Video av Dansene

Her er videoene, får håpe det kan være til hjelp i forberedelsene.  Ikke sikkert at dere får både se og høre, spørs hvilket program dere bruker ved avspilling, men lyd tror jeg alle skal få 🙂

Åpning «Når det ringer inn»

Video 16.02.2020, Turn up the life-1

Video 16.02.2020, Turn up the life-2

Avslutning «Sterke Sammen»:

Video 17.02.2020, Stronger

Video 16.02.2020, Bad Guy

Video 17.02.2020, Dans Stormy

Video 16.02.2020, Hu Fame

Video 16.02.2020, Lizzo

Video 17.02.2020, Baby Shack

Innkalling til Årsmøte 24 September via Nyhetsbrev.

I forbindelse med Covit – 19 situasjonen i Norge kaller Teateret Mitt-Sunde Kvernevik Teaterverksted inn til årsmøte via Nyhetsbrev torsdag 24. september. Det vil si at det ikke blir noe frammøte på bydelshuset torsdag 24. september for medlemmene.

Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 14. september og saksliste sendes medlemmene onsdag 16. september.

Selve årsmøte dokumentene blir lagt ut som nyhetsbrev 24. september.

Mvh.

Svein Ragnhildstveit

Styreleder 

Teateret Mitt-Sunde Kvernevik Teaterverksted.