Øvingsplan for sesongen 2023-2024 (oppdatert 21 januar 2024)

Her er en foreløpig øvingsplan. Klokkeslett til venstre er øvingstid og klokkeslett til høyre er booking av øvingslokaler. Innkalling på Spond vil alltid overstyre denne planen.

Øvingsplan 2024

Har du spørsmål, kontakt Heidi Eikås, heidi@fpe.no eller 97735215