Bli ny medlem eller Støttemedlem

Heisan!

Vi tar ikke inn flere medlemmer for sesongen 2023/2024. Neste inntak er høsten 2024.

Inntak hver høst: Informasjonsmøte for de som ønsket å bli nye medlemmer i Teateret Mitt på Sunde/Kvernevik Bydelshus, september hvert år. Her møter også foresatte til eksisterende medlemmer + medlemmene.

Vi tar inn medlemmer etter behov, så det er bare å fylle ut skjemaene og møte opp til informasjonsmøte på Bydelshuset. Viktig å få frem hva foresatte kan bidra med da vi er en medlemsdrevet organisasjon som trenger at alle foreldrene hjelper til med det de kan. Det gjelder på høsten å gjennomføre vår egen juleavslutning første mandagen i desember. Hovedhjelp blir i de to øvingsukene på våren i forbindelse med avvikling av forestillingen vår. Vi trenger da at noen sminker, noen hjelper til med av og påkledning av kostymer, servere mat til ungene og ikke minst lage kaker ol. som selges i kafeen av foreldre. Vi har også behov for at noen foreldre sitter i styret vårt som har møte ca. 1 gang pr. måned på en øvingsdag.

Vi har øvinger på høsten hver mandag og torsdag kl.18.00-20.00 (noen ganger til 19.00, spesielt for de yngste medlemmene) På våren fra nyttår og frem til forestilling (siste helg før palmehelgen, normalt i mars en gang) er det øving hver mandag og torsdag kl.18.00-20.00, men det er ikke alle som skal stille på alle øvingene, da vi øver i grupper. Vi har en øvingshelg etter vinterferien på våren for å øve sanger med bandet vårt. Fra siste helg og hele uken før forestilling er det øving alle dager på ettermiddag/kveld. Da serveres det middag til ungene 🙂

Både voksen&foresatte og barn&ungdom må melde seg inn med nødvendig informasjon.

Spørsmål om opptak som ny medlem sendes på mail til :                                             Linn Lunde Risom  post@teateretmitt.no           tlf. 90045232  (etter kl.16.00)               Vi tar inn nye medlemmer basert på alder og kjønn. Gutter over 8 år og all ungdom over 12 år vil bli prioritert.                                                                                    Inntak for nye medlemmer er primært i august/september.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimumskontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).
For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen a kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Det er mulig å søke om fritak for kontingent, vi ønsker at flest mulig skal få delta. Vi har taushetsplikt og all informasjon blir mellom oss. For å be om fritak sender du en e-post hvor det står «Jeg ber om fritak for kontingent for teateråret 22/23″ for medlem xx og foresatt yy.» Dette er all informasjon som behøves. Søknad må sendes for hvert teaterår (=skoleår).

Kontaktperson for fritak for kontingent: Solveig Gjerde Hjelle

mailadresse: solveig.hjelle@lyse.net         telefon: 93488062

Registreringsskjema medlem:

FORESATTE Bruker skjema nedenfor, da foresatte også er medlemmer:

Registreringsskjema foresatt:

Dersom du ønsker å bli støttemedlem i «Teateret Mitt» synes vi det vil være kjempeflott!

Kan du hjelpe til ved ulike aktiviteter er det veldig bra (men ikke påkrevd for støttemedlemmer)!

Støttemedlemskap koster 100,- pr år. og vi sender mail med betalingsinfo fortløpende. På forhånd, tusen takk!

Registreringsskjema støttemedlem:
(Dette er frivillig for støttemedlemmer)