Bli ny medlem eller Støttemedlem

Heisan!

Inntak hver høst: Informasjonsmøte for de som ønsket å bli nye medlemmer i Teateret Mitt på Sunde/Kvernevik Bydelshus, september hvert år. Her møter også foresatte til eksisterende medlemmer + medlemmene.

Vi tar inn medlemmer etter behov, så det er bare å fylle ut skjemaene og møte opp til informasjonsmøte på Bydelshuset. Viktig å få frem hva foresatte kan bidra med da det må påregnes ca.40 timer dugnad pr. medlem. (Alt relatert til driften av Teateret Mitt)

Vi har øvinger på høsten hver mandag og torsdag kl.18.00-19.00 (noen ganger til 20.00) På våren fra nyttår og frem til forestilling (siste helg før palmehelgen, normalt i mars en gang) er det øving hver mandag og torsdag kl.18.00-20.00. Fra siste helg og hele uken før forestilling er det øving alle dager på ettermiddag/kveld.

Både voksen&foresatte og barn&ungdom må melde seg inn med nødvendig informasjon.

Spørsmål sendes på mail til Ellen Svanevik Olsen og Heidi Monslaup Eikås  post@teateretmitt.no Vi tar inn nye medlemmer basert på alder og kjønn. Gutter over 8 år og all ungdom over 12 år vil bli prioritert. Inntak for nye medlemmer er primært i august/september.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimumskontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).
For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen a kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).


Registreringsskjema medlem:

FORESATTE Bruker skjema nedenfor, da foresatte også er medlemmer:

Registreringsskjema foresatt:

Dersom du ønsker å bli støttemedlem i «Teateret Mitt» synes vi det vil være kjempeflott!

Kan du hjelpe til ved ulike aktiviteter er det veldig bra (men ikke påkrevd for støttemedlemmer)!

Støttemedlemskap koster 100,- pr år. og vi sender mail med betalingsinfo fortløpende. På forhånd, tusen takk!

Registreringsskjema støttemedlem:
(Dette er frivillig for støttemedlemmer)