Kontakt oss

Mail: post@teateretmitt.no

Det kan bli tatt inn flere medlemmer for sesongen 2020-2021. Neste inntak blir September 2020.

Styreformann: Svein Ragnhildstveit tlf.93253402 mail: sragnh@online.no

Ledere :

  • Instruktør og Manus: Ellen Svanevik Olsen tlf.99271543 mail: eso@lyse.net
  • Kostyme/Kulisser og Manus: Heidi Monslaup Eikås tlf.97735215 mail: heidi@fpe.no

Instruktører:

  • Kim Elin Olsen tlf: 908 48 928 devisinglab@gmail.com
  • Niamh Orr Williamson tlf: 413 15 634 devisinglab@gmail.com

Medinstruktør:

Medhjelpere :

Styret: Svein Ragnhildstveit-Formann, Wibeke Bauge Dørum – Kafe, Leif Fadnes-Kasserer, Kurt Olsen-Musikk, Kari Elisabeth Fortun-Kostyme og Sekretær, Rude Rott og Sara Risom Sønneland-Ungdomsrepresentanter, Tore Høyer-Markedsføring, Linn Lunde Risom – styremedlem.

Styret har møter ca. en gang pr måned: Har dere saker til styret, sendes de på mail til post@teateretmitt.no

Ledere Ellen Svanevik Olsen og Heidi Monslaup Eikås har møte og talerett på styremøter. Foreldrekontakt Silje Ågesen har møte og talerett til styremøter.