Kontakt oss

Mail: post@teateretmitt.no

Det blr tatt inn flere medlemmer for sesongen 2024-2025. Neste inntak er September-OKTOBER 2024.

Styreleder: Solveig Gjerde Hjelle

Ledere : Linn Lunde Risom 90045232 mail: linn.lunde.risom@stavanger.kommune.no                                                                               Stina Ytreland tlf. 99498954 mail: stinay95@gmail.com

  • Instruktør:
  • Forestilling: Stina Ytreland tlf. 99498954 mail: stinay95@gmail.com

Sang: Elisabeth Sønneland tlf.92462182 mail: elisabeth.sonneland@lyse.net

Medhjelpere : Øvinger: Kristina Helgesen

Styret: Solveig Gjerde Hjelle-Styreleder, Odd Risbakk – Kafe, Daniel Eilertsen -Kasserer, Ledig: -Musikk og Teknisk, Kari Elisabeth Fortun – Sekretær, Heidi Monslaup Eikås-Kostyme , Elisabeth Skutle Høgseth – Markedsansvarlig, Siv Selvik – Rigging forestilling, Leo Rasmussen og Kristina Helgesen-Ungdomsrepresentanter.

Styret har møter ca. en gang pr måned: Har dere saker til styret, sendes de på mail til post@teateretmitt.no

Ledere Linn Lunde Risom og Stina Ytreland har møte og talerett på styremøter.

Forretningsadresse: Teateret Mitt, Buseneset 9, 4048 HAFRSFJORD

Organisasjonsnummer: 987 939 648