Øvingsplan 2012 – 2013 Oppdatert 05.03.13

teaterlogo

Teaterplan-2012-2013-Januar

NB! DETTER ER EN PLAN FOR VÅREN 2013 , DET ER 4 SIDER PÅ PLANEN MED BÅDE OVERSIKT OVER HVILKE SCENER DE ULIKE MEDLEMMENE ER I, DETALJER FOR JANUAR, RESYME OVER DE 10 SCENENE OG KOSTYMEOVERSIKT DER DU KAN SE HVILKEN GRUPPE MEDLEMMENE ER I. VIKTIG Å MERKE SEG AT DETTE ER EN OVERSIKTSPLAN. ENDRINGER KAN KOMME PR. MAIL, OFTE DAGEN FØR ØVING.

FORESTILLINGSUKA ER UKE 11  I 2013 !!

Øvinger fremover, her er det detaljer under»Øvinger» som styrer over denne planen, dersom det ikke står det samme!!!

NB! Gi beskjed til Heidi, om du ikke kan åpne filene.

 

Øvinger høsten 2011

Teater220908 015

Kim Elin og Kurt

Øvingene høsten 2011 er på mandager kl.18-19 for alle. Det vil bli satt igang et prosjekt med innspilling av sanger for medlemmer fra 12 år og oppover. Opplegget her kommer vi tilbake til. Nøyaktig plan for hver mandag vil komme på hjemmeside og mail fra Sandra i helgen før øving.Pass på å lese denne og sett deg inn i fremmøtetider, viktig av to grunner: Vær tilstede når DU skal øve, men du trenger ikke å komme lenge før, da det ikke er kjekt å vente for lenge. Husk også å avklare med Sandra, Kari Elisabeth eller Anja om du er ferdig med din øving for dagen. Det viktigste er allikevel at du sjekker Mail som Sandra sender ut. Viktig info vil bli lagt inn her på hjemmesiden etterhvert som den kommer.