24.02.21 Øvingsplan Våren 2021-Etter vinterferien (Endringer kan komme)

Hei her er planen etter vinterferien. Øvingsdatoer er reelle, men det kan komme endringer i detaljene. Vi planlegger i utgangspunktet å ha forestilling som blir filmet uten publikum fredag 19 og lørdag 20 Mars, da det enda ikke er tillatt med publikum. Sett av disse datoene uansett!!

Husk at Nyhetsbrev på mail kan overstyre denne 🙂

Uke      Dag              Dato          Klokke      Innhold i øvingen

9 Man og tors FRI VINTERFERIE – må kunne manus/tekst utenatt!!!
9 Søndag 07.mar 13.00-20.00 Kostymeprøver 13-17 (Band i kjeller 13-17) Øving scener og sang 17-20
10 Mandag 08.mar 17.00-20.00 Gjennomgang m/kostymer med ALLE medlemmer, kulisser + gitar
10 Mandag 08.mar 20.00-21.30 Foreldremøte for KAFE gruppen – planlegging av oppgaver
10 Torsdag 11.mar 17.00-20.00 Gjennomgang m/kostymer med ALLE medlemmer, kulisser + gitar
10 Torsdag 11.mar 20.00-21.00 Planleggingsmøte for Rigg (Kurt, Svein, Kim Elin, Heidi og Ole Andre)
10 Fredag 12.mar 18.00— Henting og rigging av utstyr (lys,lyd,kulisser,kostymer etc.)
10 Lørdag 13.mar 12.00-14.00 Rigging/sjekk av lys, lyd og instrumenter
10 Lørdag 13.mar 14.00-16.30 Første gjennomgang, enkel u/kostymer (ta med egen MATPAKKE)
10 Søndag 14.mar 10.00-15.00 Ferdigstille scene og kulisser, lys, lyd og instrumenter
10 Søndag 14.mar 15.00-19.00 Andre gjennomgang med Kostyme og Lyd (ta med egen MATPAKKE)
11 Mandag 15.mar 16.00-20.00 Tredje gjennomgang med Kostyme og Lyd (MIDDAG + KVELDS)
11 Tirsdag 16.mar 16.00-20.00 Fjerde gjennomgang med Kostyme og Lyd (MIDDAG + KVELDS)
11 Onsdag 17.mar Alle slapper av og samler krefter.
11 Torsdag 18.mar 15.00-20.00 Storprøve – med Kostyme og Lyd kl.17.30 (MIDDAG + KVELDS)
11 Fredag 19.mar 15.00-20.00 Generalprøve med Kostyme og Lyd kl.17.30 Filming (MIDDAG + KVELDS)
11 Lørdag 20.mar 13.00-19.00 Premiere med Kostyme og Lyd kl.15.00 Filming + premierefest (MAT + SNOP)
11 Søndag 21.mar 13.00-17.00 Nedrigg
uke 12- FRI Påskeferie og annen fri

 

Oppdatert Smitteveileder 9 Februar 2021

Overordnet

Foreningen/klubben/virksomheten bør:

 • Gi informasjon til deltagere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta.
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om iverksatte smitteverntiltak til instruktører/frivillige, deltagere og foresatte.
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene blir ivaretatt.
 • Registrere hvem som er tilstede (både deltagere og ledere/instruktører) slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Etablere dialog med deltagere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som kan ha behov for tilrettelegging.

Avstand og lokaler

 • Lokalene må være store nok til at deltagere kan holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden.
 • For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltagere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no). 
 • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør rengjøres før neste gruppe kommer inn.
 • I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.
 • Smitterisikoen er mindre utendørs.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause med lufting e.l. innendørs.
 • Deltagerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Gruppestørrelse Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det anbefales  å øve eller samles i faste grupper.
 • Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. hvis man deler opp i mindre grupper reduseres risikoen for utbrudd, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte.

Renhold og god hånd-/hostehygiene

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr.

Renhold og god hånd-/hostehygiene

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon om hånd- og hostehygiene, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr. Blåseinstrumenter som brukes av flere bør stå ubrukt i 3 dager før det kan tas i bruk av en ny person. 
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.

Deltagelse i flere ulike aktiviteter 

Noen deltagere driver med flere ulike organiserte fritidsaktiviteter parallelt og deltar i flere grupper per uke. For å begrense antall nærkontakter, bør man vurdere å begrense antall ulike aktiviteter per uke. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme fritidsaktivitet også begrenses.

Video av Dansene

Her er videoene, får håpe det kan være til hjelp i forberedelsene.  Ikke sikkert at dere får både se og høre, spørs hvilket program dere bruker ved avspilling, men lyd tror jeg alle skal få 🙂

Åpning «Når det ringer inn»

Video 16.02.2020, Turn up the life-1

Video 16.02.2020, Turn up the life-2

Avslutning «Sterke Sammen»:

Video 17.02.2020, Stronger

Video 16.02.2020, Bad Guy

Video 17.02.2020, Dans Stormy

Video 16.02.2020, Hu Fame

Video 16.02.2020, Lizzo

Video 17.02.2020, Baby Shack

Vårens forestilling utsettes til 2021

Hei alle, det ble på allmøtet 12.03.20 informert om at vi utsetter vårens forestilling. På grunn av alle restriksjoner på kulturvirksomhet starter øvingene opp 7 September 2020 og vi øver frem til at forestillingen «Dagbokas hemmeligheter» vises i mars 2021.

Hilsen fra Styret i Teateret Mitt

Tirsdag 18 August 2020 var det styremøte kl. 18.00 – 19.30

Styret hadde møte på Bydelshuset tirsdag 18August kl 18.00-19.30

Styret består av:

Styreleder Svein Ragnhildstveit,

Kafeansvarlig Wibeke Bauge,

Kasserer Solveig Hjelle Gjerde,

Musikkansvarlig Kurt Olsen,

Sekretær Kari Elisabeth Forthun,

Styremedlem Linn Lunde Risom

Sponsoransvarlig Tore Høyer

Foreldrekontakt Silje Ågesen

Ungdomsrepresentant Sannah Ågesen

Ungdomsrepresentant Nora Høyer

Ledere Ellen Svanevik Olsen og Heidi Monslaup Eikås har møte og talerett.

Instruktører Kim Elin Svanevik Olsen og Stina Ytredal ble kalt inn til styremøtet.

 

Har du saker du vil at styret skal ta opp, send dem på mail til styreleder Svein Ragnhildstveit seinest en uke før møtet.

sragnh@online.no

Neste styremøte: 

Referat arbeidsmøte 18.02.19 kl. 18.00-20.00

Tilstede: Styret, kunstneriske ledere Ellen og Heidi, 14 foreldre

1) Ellen ønsker velkommen
• Teateret Mitt er i år 15 år og i løpet av disse årene har vi hatt 16 forestillinger.

2) Barnas Forum lørdag 30.03.2019 opptreden av Teateret Mitt kl. 13-14.00 (Oppmøte for alle kl.12.30)
• Her blir det mange aktiviteter fra kl.10.00
(for de som vil komme på eget initiativ før opptreden)
• Det er også en scene og vi har blitt invitert til å vise et lite utdrag – sang og musikk fra årets forestilling
• Vi deler ut flyers/infofolder
• Etterpå blir det full øving på Bydelshuset
• Opptreden på Madla Amfi lørdag 30.03 utgår
• Ungene får ikke holde på med de ulike aktivitetene i det tidsrommet vi er der, ikke etterpå heller. Dette må gjøres på privat basis enten før klokken 12.30 eller søndag.
• Barnas Forum har også åpent på søndagen fra kl. 10.00, da skal ikke vi ha opptreden, men øving på Bydelshuset kl.15.00-19.00.

3) På dette møtet skal vi dele oss inn i arbeidsgrupper
• Ansvar:
o Wibecke – kafeen
o Yngvar (far til Karen) – rigging. Han tar ansvar i Svein sitt fravær
o Heidi og Linn – sminke, bak scenen, kostymer, mikrofoner osv
o Tore – flyers og plakat. Det vil bli utdeling av soner søndag 31.03. Postkasser med «nei takk» til reklame skal også ha flyers.
o Kurt – band
o Marit og Leif – salg av billetter
4) Ellen forteller litt om den videre øvingen
5) Bandet mangler ett svar, men satser på al alt er i boks.
6) Torsdag 28.03.19 etter øving, ca. kl. 20.00, blir det rigging av tribune og scene. Jan Helge (lyd og lys) har gjort bestillingen. Det er også satt av tid til rigging fredag og lørdag.
Mandag 08.04.19 blir det nedrigging.
7) Det blir filming av forestillingen mandag 08.04.2019 av Marius Harlem.

Referent: Linn Lunde Risom