SPLÆSH CAMP 2020

Informasjon angående SplæshCamp 2020 (3.-8.august)
Frilynt Norge satser på å arrangere SplæshCamp 2020 som normalt. Frilynt følger retningslinjene og anbefalingene som kommer fra Helsedirektoratet og hvis situasjonen tilsier at større arrangement fortsatt ikke er forsvarlig når SplæshCamp arrangeres, vil vi selvfølgelig avlyse arrangementet. Hvis dette blir tilfellet vil samtlige påmeldte få påmeldingsavgiften refundert!
Til FORESATTE OG MEDLEMMER (som er 13 – 18 år i 2019)!

www.frilynt.no/sommerleir.