Husk å betale Medlemsavgiften snarest !

Påminnelse om innbetaling av Medlemsavgift for dere som enda ikke har betalt denne:

For hver familie må det være minimum ett barn/ungdom og ett voksent medlem.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimums kontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).

For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Kontingent betales til konto nr. 3201 35 44394. innen 14. november 2022.

Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det vi si navn på ett/to barn + en voksen.

Kontingenten dekker øvinger, kostymer, sminke, kveldsmat og mat i forbindelse med lange øvinger for en sesong.

For støttemedlemmer er kontingenten satt til 100,- pr. medlem som betales inn på samme konto, husk å merke med hvilket navn kontingenten gjelder.

Info fra Foreldremøtet Mandag 17 Oktober (med alle skjema)

Veldig kjekt at de som møtte opp gjorde akkurat det 🙂 Ikke så mange kom, men vi hadde allikevel et bra møte. Jeg legger her ved informasjonen som ble formidlet. Vi har fått Siv Selvik som Foreldrekontakt, Eli Ann Rasmussen og Kjersti Elstad tar kontroll på kostymene. Jostein og Odd fikser hyller på Kostymerommet og vi har fått 3-4 foresatte som blir Øvingsassistenter 🙂

Dere foresatte som enda ikke er på Spond må ta kontakt med Linn på en øving.

FORELDREMØTE 17 OKTOBER -22

Foreldreengasjement

Leksefri 23 signert

Sceneregler

RolleØnsker2023

Kontrakt 2023

Teateret Mitt har hatt besøk av Kulturministeren

Onsdag 21 september hadde Teateret Mitt besøk av Kulturminister Anette Trettebergstuen. Hun ville høre hvordan vi hadde som frivillig organisasjon innen kultur for barn og unge. Det var et koselig møte der våre medlemmer Karoline, Kristina Leo og Kristin fikk snakke med henne. Linn, Kurt Solveig og Heidi var også tilstede. Stavanger Aftenblad var der også og interjuvet og tok bilder. Håper de kan skrive om oss i avisen 🙂

Takker så mye for innsatsen på flyttedagen vår :-)

Styret takker for en formidabel innsats i forbindelse med flytting av kostymelageret til nytt bydelshus. Uten dere medlemmer hadde dette ikke kunne blitt gjort i løpet av lørdagen.

En stor takk til Ole Andre’ Egge for velvillig lån av tilhenger til jobben.

Nå er det meste på plass, og vi gleder oss alle til å ta i bruk nytt bydelshus. Dette blir bra!

Årsmøte ble avholdt i forbindelse med flyttingen, og nytt styre er nå på plass. Mer informasjon kommer.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god sommer, så ses vi til høsten. Vi har planlagt informasjonsmøte Torsdag 25 August, mer info vil komme.

Mvh. For styret, Heidi M. Eikås