Teateret Mitt har hatt besøk av Kulturministeren

Onsdag 21 september hadde Teateret Mitt besøk av Kulturminister Anette Trettebergstuen. Hun ville høre hvordan vi hadde som frivillig organisasjon innen kultur for barn og unge. Det var et koselig møte der våre medlemmer Karoline, Kristina Leo og Kristin fikk snakke med henne. Linn, Kurt Solveig og Heidi var også tilstede. Stavanger Aftenblad var der også og interjuvet og tok bilder. Håper de kan skrive om oss i avisen 🙂