Film av forestillingen Neri’d Blå 2011

«Neri’d blå» foregår i sjøen. Der forsvinner den koselig Læreren, flyndren Anne Fishy. Elevene på «Fiske Akademiet» får da en vikarlærer, den grusomme Haien som heter Hai-di. Hennes livrett er små fisker. De redde elevene bestemmer seg for å finne Anne Fishy, er hun fremdeles i live….? “