Film fra forestillingen Piratene i Kvernavigå 2013

2013 “I Kvernavigå er det opprør, landsbyfolket er lei av all kranglingen mellom de to piratklanene, Fortis Piratene med Kaptein Klegg som leder, og Vectis Piratene med sin leder Kaptein Grace O’Malley…… så går det et rykte om en stor skatt….”