Nytt album med bilder er lagt inn

Husk at alle bilder ligger på flikr under siden «Bilder» på hjemmesiden. Her er bilder både fra scenen og hva som foregår i salen med filming, lyd, lys og instruksjon.

Heidi