Innkalling til årsmøte 8 Juni kl.18.00

Teateret Mitt – Sunde/Kvernevik Teaterverksted kaller herved inn til årsmøte tirsdag 8. juni kl. 18.00.
Årsmøte vil bli gjennomført digitalt, og egen invitasjon med link vil bli sendt ut fredag 4. juni via Google Meet.
Vennligst bekreft om du skal delta eller ikke.
Saksliste:
1. Årsmelding
2. Regnskapsoversikt for inneværende styreår
3. Budsjett for neste styreår
4. Framlegging av handlingsplan
5. Fastsettelse av medlemskontigent
6. Innkomne forslag
7. Valg
Mvh.
for styret
Svein Ragnhildstveit
Styreleder