Flott bidrag fra Sanitetsdamene «Våre»

Teateret Mitt” Sunde/Kvernevik Teaterverksted ønsker å takke for økonomisk bidrag til driften av teaterverkstedet. Uten solide støttespillere kan det være utfordrene å få endene til og møtes for vårt frivillige arbeid.

Det er med stolthet vi igjen opplever Kvernevik Sanitetsforening som en god samarbeidspartner, hvor fokus på mellommenneskelige faktorer og ærlig engasjement står sentralt i arbeidet.

Dette er også grunnpilarene i vårt arbeid mot barn og ungdom, som skal ha et tilbud rundt aktiviteter innenfor musikk, dans og drama. Dette fremmer kreativiteten blant barn og unge, og skaper et godt samhold og vennskap.

Tusen Takk!