Foreldreengasjement/festivalansvar

Hei alle, les dette så får vi en bedre teaterdag alle sammen 🙂

Foreldreengasjement/Festivalansvar

Her på teateret hos oss er vi helt avhengige av at alle foreldre engasjerer seg i driften av teateret. Vi har ingen som er ansatt her og derfor må alt som skjer foregå på dugnad.

Noen foreldre har påtatt seg oppgaver som er lette å identifisere, Hege og Mette leder øvingene i gruppe 1, med Nina som medhjelper. I gruppe 2 er det Ellen som leder øvingene, sammen med Sandra som er en kløpper på teatersport. Kari Elisabeth holder orden på oppmøte, Heidi styrer kostymer. Nina Larsen er sjef for kveldsmat og Kurt for musikken og bandet.

Dette er det vi ser, det som ikke er så synlig er lange kvelder med øvingsplaner som skal gå opp, skriving av manus, som stadig er i endring, omskriving av noter slik at de passer til de instrumentene og stemmene til sangerne våre. Lørdager på Cubus og Kappahl der man saumfarer tilbudsstativene etter noe brukbart og billig som kan brukes til kostymer, lange kvelder for å sy det om så perfekt som mulig. Kvelder som brukes til å lage mannskapslister for kakebaking og matlaging. Kvelder der man prøver å finne ut når frister for tilskudd og sponsormidler er, for så å sende en mail eller et brev, helst mange..

Alle disse oppgavene må gjøres, og blir gjort, men vi trenger et foreldreengasjement som avlaster de som gjør mest, ikke så lett å se hva det skulle være, men her er noe å tenke på.

 • Sørg for at barnet ditt møter til rett tid, det betyr helst 10min. før oppsatt øving. Det skaper mye uro dersom noen ankommer etter at øvingen har begynt.
 • Sørg for at barnet ditt blir hentet til rett tid, det betyr helst innen 10 min. etter oppsatt slutt på øvingen.
 • Sørg for at barnet ditt rydder opp etter seg før det forlater Bydelshuset, har det kastet koppen som ble brukt til vann, har det tatt med papirene sine.
 • Sørg for at om du har vært i kafeen og pratet med de andre foreldrene, så sett stolen på plass etter deg.
 • Sørg for at om du har sagt ja til en oppgave, fullfør den og ta ansvar.
 • Sørg for å lese planen nøye for deg og barnet slik at både du og barnet er forberedt til dagens øving og vet når den starter og slutter.
 • Sørg også for å lese mail som blir sendt ut med informasjon om øvingene, slik at du ikke starter øvingen med å spørre når barnet ditt er ferdig. Dette stjeler tid og fokus fra lederne.
 • Sørg for å informere barnet ditt om reglene for fritak fra øvinger, spesielt når det drar seg mot forestilling.
 • Sørg for å gi beskjed i god tid dersom barnet er forhindret i å møte på øving.
 • Sørg for at du leser hele manuset når dette blir delt ut til barnet ditt, da har du mye bedre forutsetning til å hjelpe, både under forestillinger og om barnet ditt har behov for hjelp.
 • Sørg for å være på tilbudssiden, det er ofte vi har bruk for din hjelp.
 • Husk vi er alle amatører her, så konstruktiv forslag blir mottatt med takk. Skriv det i en mail, da vi ikke klarer å huske alt som blir sagt.
 • Når rollene er delt ut (på høsten en gang) er det viktig å sette seg inn i denne. Husk også: barn og voksne er mer en velkommen til å komme med forslag til endringer/utvikling/utvidelser av sin tildelte rolle.
 • Husk at det ikke bare er antall replikker som avgjør størrelsen/viktigheten av en rolle, skuespill er en stor del av dette. Ta rollen og gjør den til din egen!

Det er ikke alltid like lett å finne ut av hvilken hjelp som behøves og derfor skal vi som er gruppeledere prøve å sette dere litt i gang. Husk at det er behov for at det arbeides minst 40 timer dugnad pr. medlem. Dette registreres i en perm som ligger i vårt skap på kjøkkenet.

Det vil i høst være behov for rydding, sortering, vasking, arkivering nede på Kostyme og Kulisse lageret vårt. Her vil Heidi og Kari Elisabeth sette opp lister det man kan skrive seg på. Arbeidet vil være parallelt med øvingene, både for teater og kor.

Det vil være behov for lesehjelp av manus på øvingene, spesielt etter nyttår.

Vi trenger en gruppe foreldre som tar på seg ansvaret for å organisere høstens helgesamling på Gannddal 22-23 oktober.

Vi har vært med på ulike festivaler og det har medførte at vi har gjort oss diverse erfaringer om hva som skal til for at en slik deltagelse skal gå så knirkefritt som mulig for alle, både store og små.

Det kunstneriske vil bli ivaretatt av Ellen, Sandra, Kurt, Kari Elisabeth, Heidi + +. Disse har med seg et lag med hjelpere: Mette, Hege, Nina B og Linn, alt utenom dette må andre ta seg av og organisere og gjennomføre. Bla.:

 • Pakkelister
 • Hvem kjører med hvem
 • Hvem deler rom
 • Hvem er nattevakt, hvilken dag
 • Hvor mye snopepenger kan vi ta med
 • Hvem kontakter vi om noe skjer
 • Skal alle barn/ungdommer ha med en foresatt
 • Når er det leggetid
 • Osv…