Årsmøte Mandag 20 Mai kl.18.00 på Sunde/Kvernevik Bydelshus

Det innkalles til generalforsamling mandag 20. mai kl. 18.00 på Bydelshuset.
Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 13. mai.
Hver familie med et eller flere medlemmer plikter å møte på årsmøtet.
Dersom man unnlater å møte kan medlemmets plass bortfalle.

Hilsen styret i Teateret Mitt.

 

Innkomne saker sendes til Mail: post@teateretmitt.no

 

About heidi