Saksliste til Årsmøtet

«Til Teateret Mitt sine medlemmer. Vedlagt saksliste til årsmøte 24. september.
  1. Årsmelding
  2. Regnskapsoversikt for inneværende styreår
  3. Budsjett for neste styreår
  4. Framlegging av handlingsplan
  5. Fastsettelse av medlemskontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
Årsmøtedokumenter sendes ut som mail/nyhetsbrev torsdag 24. september.(utsatt til uke 40)
For styret Teateret Mitt
Svein Ragnhildstveit.»