Viktig å gi melding dersom dere ikke kan møte opp

Husk at vi prøver å få satt sammen øvingene med de medlemmene som har rolle i de aktuelle scenene vi øver på. Dumt om vi da må stå og vente etter at øvingen skulle ha startet fordi vi venter på noen som ikke dukker opp  på øvingen. Vær så grei å gi beskjed i god tid!

Husk at sykdom er eneste mulige fraværsgrunn, oppmøte er ellers obligatorisk.

Dersom det er noen som ikke kan komme på de oppsatte tidene MÅ dere sende en SMS til Ellen: 99271543 eller Stina: 99498454