Innkalling til Årsmøte 24 September via Nyhetsbrev.

I forbindelse med Covit – 19 situasjonen i Norge kaller Teateret Mitt-Sunde Kvernevik Teaterverksted inn til årsmøte via Nyhetsbrev torsdag 24. september. Det vil si at det ikke blir noe frammøte på bydelshuset torsdag 24. september for medlemmene.

Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 14. september og saksliste sendes medlemmene onsdag 16. september.

Selve årsmøte dokumentene blir lagt ut som nyhetsbrev 24. september.

Mvh.

Svein Ragnhildstveit

Styreleder 

Teateret Mitt-Sunde Kvernevik Teaterverksted.