Foreløpig Oppmøteplan for sesongen 2021-2022 Oppdatert 06.09.21

Her er foreløpig plan, Nyhetsbrev kan overstyre denne. Vi satser på å ha forestillingen i det nye Bydelshuset. Dersom dette ikke er helt klart i rimelig tid i forhold til vår forestilling tenker vi å ha ordinær forestillinger på det eksisterende bydelshuset og ta en ekstra forestilling når det nye bydelshuset åpner. Den ekstra forestillingen vil da sikkert bli etter påske 2022.  Som dere ser av planen ønsker vi at noen torsdagene i høst primært brukes til de som er fra 7 klasse og eldre for å skrive manus. Det betyr at torsdag 16 september, 23 september og 21 oktober vil de under 7 klasse ha fri. Stykket vi vil fremføre er basert på et oppdatert manus av forestillingen »Vampyrblod» som vi fremførte i 2014, dere kan se filmen fra den forestillingen på vår hjemmeside. Da ønsker vi at de som er fra 7 klasse eller eldre blir med på å skrive om dette stykket på 3 torsdager. Vi er så heldige at vi har fått inn en sanginstruktør som er med oss hele høsten 2021 og en danse instruktør som blir med i høst og litt på våren. Vel møtt og husk å gi beskjed til Stina om du er syk og ikke kan komme på øvingen tel. 99498954

Teaterplan-2021-2022 Høst