Innbetaling av Medlemskontingent 2022/2023

Nå er det tid for innbetaling:

For hver familie må det være ett voksent medlem.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimums kontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).

For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen a kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Kontingent betales til konto nr. 3201 35 44394. innen 14. november 2022.

Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det vi si navn på ett/to barn + en voksen.

Kontingenten dekker øvinger, kostymer, sminke, kveldsmat og mat i forbindelse med lange øvinger for en sesong.

For støttemedlemmer er kontingenten satt til 100,- pr. medlem.

Info fra Foreldremøtet Mandag 17 Oktober (med alle skjema)

Veldig kjekt at de som møtte opp gjorde akkurat det 🙂 Ikke så mange kom, men vi hadde allikevel et bra møte. Jeg legger her ved informasjonen som ble formidlet. Vi har fått Siv Selvik som Foreldrekontakt, Eli Ann Rasmussen og Kjersti Elstad tar kontroll på kostymene. Jostein og Odd fikser hyller på Kostymerommet og vi har fått 3-4 foresatte som blir Øvingsassistenter 🙂

Dere foresatte som enda ikke er på Spond må ta kontakt med Linn på en øving.

FORELDREMØTE 17 OKTOBER -22

Foreldreengasjement

Leksefri 23 signert

Sceneregler

RolleØnsker2023

Kontrakt 2023