Betaling av medlemskontingent for sesongen 2020/2021

Hei,

Det er tid for å betale medlemskontingent for 2020/2021.

For hver familie må det være ett voksent medlem.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimumskontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).

For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen a kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Kontingent betales til konto nr. 3201 35 44394. innen 30. november 2020.

Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det vi si navn på ett/to barn + en voksen.

Kontingenten dekker øvinger, kostymer, kveldsmat og mat i forbindelse med lange øvinger for en sesong.

Mvh

Styret