Venter på svar fra FLERE foreldre på denne !! (mangler svar fra 9 personer…)

Hei alle siste frist mandag 19 oktober !!!!

Her er årsmøtepapirene, det er årsmeldingen med regnskap og budsjett samt et svarskjema som alle voksne medlemmer må svare på og sende i retur til post@teateretmitt.no Dersom dere ikke kan fylle inn skjema  og returnere, må dere sende mail der dere svarer på punkt for punkt.

Årsrapport2019-pr25.05

Pdf fil.  Skjema for godkjenning av saker_ årsmøtet Teateret Mitt 2020

Word fil.  Skjema for godkjenning av saker_ årsmøtet Teateret Mitt 2020

Svar ønskes innen 15 oktober. Viktig at dere svarer for om vi ikke har et godkjent Årsmøte/Generalforsamling, kan vi ikke søke om støttemidler.

Hilsen Teateret Mitt

v/Styret

 

NB! Har dere spørsmål kontakt: heidi@fpe.no