På tide å betale kontingenten 😆

Hei,
Det er tid for å betale medlemskontingent for 2019/2020. For hver familie må det være ett voksent medlem.

Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,- og for øvrige medlemmer kr 300,-. Minimumskontingent blir da kr 900,- (en voksen + ett barn).

For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,- (en voksen á kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).

Kontingent betales til konto nr. 3201 35 44394. innen 1 november 2019.

Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det vi si navn på ett/to barn + en voksen.

Mvh
Styret

PS! Vi ber om at alle støttemedlemmer betaler sin kontingent innen samme dato. Den er som før 100,- pr person.

Mandag 02 Desember er det styremøte kl.19.00

Styret har møte på Bydelshuset mandag 02 Desember kl 19.35.

Styret består av:

Styreleder Svein Ragnhildstveit,

Kafeansvarlig Wibeke Bauge,

Kasserer Solveig Hjelle Gjerde,

Musikkansvarlig Kurt Olsen,

Sekretær Kari Elisabeth Forthun,

Styremedlem Linn Lunde Risom

Sponsoransvarlig Tore Høyer

Foreldrekontakt Silje Ågesen

Ungdomsrepresentant Sannah Ågesen

Ungdomsrepresentant Nora Høyer

Ledere Ellen Svanevik Olsen og Heidi Monslaup Eikås har møte og talerett.

Instruktører Kim Elin Svanevik Olsen og Niamh Williamson kan bli kalt inn til styremøte ved behov.

 

Har du saker du vil at styret skal ta opp, send dem på mail til styreleder Svein Ragnhildstveit seinest en uke før møtet.

sragnh@online.no

Neste styremøte: Mandag 2 Desember kl.20.00