Om Teateret

Teateret Mitt, Sunde/Kvernevik Teaterverksted skal være en organisasjon som tilbyr aktiviteter innen dans, drama, sang, tekst, forming og tegning, for barn og unge i bydelen. Aktivitetene skal sammenbindes til et sluttprodukt som skal fremføres av dem selv på scene, enten en musikal eller teater.

Teateret Mitt skal fremme kreativiteten blant barn og unge, og samtidig hjelpe til med å styrke deres tro på seg selv, og jobbe for et godt samhold og vennskap blant aktørene. Ved å organisere barn og unge på denne måten vil bydelen bli et bedre sted å være.

Gjennom vår måte å organisere Teateret Mitt, vil også foreldre og foresatte bli en del av miljøet rundt og i teateret, som gir positive ringvirkninger i bydelen.

Teateret Mitt ønsker å bli en medspiller i kulturlivet i bydelen og byen ellers, ved å arrangere eller delta i teaterforestillinger, musikals, festivaler og stevner.

Gjennom teatervirksomheten ønsker vi å:

  •  Utvikle de kreative og sosiale evnene hos barn og ungdom
  • Gi barn og ungdom i og utenfor teateret et kulturelt tilbud i nærmiljøet
  • Få voksne og barn til å ha det kjekt sammen og jobbe mot et felles mål

About the Author