Invitasjon til Årsmøte i Rogaland Teaterråd 28.09 + Kurs og middag

Hei alle.

Teateret Mitt er medlemmer i Rogaland Teaterråd (RTR). Dette rådet forvalter midler fra Fylkeskommunen. Teateret Mitt sin medlem Linn Risom vil delta på årsmøtet og ha stemmerett.Våre medlemmer Heidi Eikås og Gunn Knutsen sitter i styret i RTR og deltar selvfølgelig på årsmøtet. Det er ønskelig at flere medlemmer (over 18 år, altså foresatte og eldre medlemmer) stiller på årsmøtet som observatører (deltagere uten stemmerett). Det vil først være en «ledersamling» som betyr at de fremmøtte får et foredrag eller lignende. På denne samlingen vil det på dette årsmøtet bli diskutert hva medlemmene i RTR (altså oss) ønsker at styret skal bruke pengene til/på.

For å se hva som ble utført i fjor må dere se årsmeldingen som ligger på hjemmesiden til RTR: www.rogaland-teaterrad.no der er det bla. bilder fra da våre unge medlemmer var på kurs.

Etter ledersamling og Årsmøte blir det to kurs på 3 timer og middag der det vil være en laiv (teater som fremføres direkte under middagen, der alle får en rolle å spille)

Hele arrangementet dekkes av RTR og er gratis.

Meld dere på årsmøtet og kurs innen 26 august. Gi beskjed om hvilket kurs dere ønsker. Felles påmelding vil bli foretatt av Heidi Eikås.

Send mail heidi@fpe.no snarest, og ta kontakt om dere lurer på noe 97735215

invitasjon til kurs 2019 (002)

Her er invitasjonen:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og ledersamling i Rogaland teaterråd

Sted: Scandic Forus Tid: 28.09.19 Kl. 10.00

Vi henstiller til at hvert medlemslag stiller med representant på årsmøtet.
ALLE medlemmer er velkomne til å delta på ledersamlingen og årsmøtet.
Medlemmer som ikke har stemmerett, møter som observatør.

Påmelding sendes til post@rogaland-teaterrad.no
Påmeldingen må inneholde navn på utsending med stemmerett, navn på vararepresentant og eventuelt navn på observatør.
Påmeldingsfrist 27.august 2019.
Tema for ledersamlingen:
«Hvordan jobber Rogaland teaterråd og hva ønsker våre medlemmer at vi skal gjøre for dem?»
Årsmøtepapirer er offentliggjort på www.rogaland-teaterrad.no
Vel møtt!
Mvh
Styret

About heidi